Een jaar in AI: Een terugblik op 2023 en voorspellingen voor 2024

In 2023 zagen we hoe AI zich razendsnel ontwikkelde, met generatieve AI die in het bijzonder groei en efficiëntie in..

December 27, 2023

Auteur

lennard

In 2023 zagen we hoe AI zich razendsnel ontwikkelde, met generatieve AI die in het bijzonder groei en efficiëntie in diverse sectoren stimuleerde. Deze snelle (r)evolutie verraste sommige organisaties, terwijl het anderen een duidelijke voorsprong bood. In dit blogartikel bespreken we de ontwikkelingen van vorig jaar en blikken we vooruit op wat AI in 2024 kan betekenen voor werkend Nederland.

Kwartaal 1 (Januari – Maart 2023):
 • MIT en Mass General Hospital ontwikkelden een AI voor longkankerdetectie. AI geïntegreerd in wandelstokken voor visueel gehandicapten. OpenAI’s overeenkomst met Microsoft.
 • ChatGPT slaagt voor USMLE. Google introduceert Bard A.I., en Microsoft lanceert Bing met ChatGPT. Muzikale AI-innovaties van Google en Baidu.
 • Adobe’s Firefly, Canva’s AI Design Assistants. OpenAI’s ChatGPT APIs en GPT-4. HubSpot’s en Zoom’s AI-tools. Khan Academy’s Khanmigo platform.
Kwartaal 2 (April – Juni 2023):
 • Integratie van ChatGPT met Boston Dynamics. Russische Sberbank’s GigaChat. AI in gezondheidszorg door Apple. Adobe’s uitbreiding van Firefly. Snapchat’s ‘My AI’.
 • AI-gedreven wetenschappelijke experimenten door robots. Lancering van ChatGPT mobiele app. Midjourney 5.1 en Stability AI’s StableStudio. Google’s Vertex AI en Microsoft Azure AI.
 • Apple’s Vision Pro AR headset. OpenAI’s aankondiging van een AI App Store. Biotechbedrijven en AI in medicijnontwikkeling.
Kwartaal 3 (Juli – September 2023):
 • POE.com voegt Google Palm2, Claude2-100K, GPT4-32K toe. Meta-AI’s Llama2 en Anthropic’s Claude2. Uitbreiding van generatieve AI in Google Cloud’s Vertex AI.
 • AtomAI in microscopie-data-analyse. Kneron’s KL730 NPU-chip voor edge AI. Google’s AI Genesis voor journalistiek.
 • OpenAI’s verbeteringen aan ChatGPT en DALL·E 3. Midjourney’s ‘Vary Region’ functie en Stability AI’s text-to-audio generatie. YouTube’s AI-editing app.
Kwartaal 4 (Oktober – December 2023):
 • ElevenLabs’ AI-taalvertaling. Dell, Intel, en Cambridge’s Dawn Phase 1 supercomputer. Google’s Search Generative Experience.
 • xAI’s AI-chatbot “Grok”. OpenAI’s Assistants API. Samsung’s Gauss AI-model.
 • Google’s Gemini model. AMD’s AI-hardware ontwikkelingen. De oprichting van de AI Alliance for Responsible Innovation.
Vooruitblik op 2024

Terwijl we uitkijken naar 2024, hebben we ons gericht op het samenstellen van de meest relevante voorspellingen voor werkend Nederland op het gebied van AI. Het is belangrijk om te benadrukken dat dit slechts een greep is uit de verwachte trends; we anticiperen dat er in 2024 nog veel meer innovatieve ontwikkelingen in AI zullen plaatsvinden.

OpenAI als productbedrijf: De groei van OpenAI in productontwikkeling, met name de GPT store, biedt bedrijven nieuwe tools en toepassingen voor AI.
Geavanceerde AI-agents en Multimedia: De groei in agent-gebaseerde modellen en generatieve multimedia openen nieuwe mogelijkheden voor bedrijven om processen te stroomlijnen.  
White-collar werk en AI: Kenniswerkers zullen zien hoe hun beroepen worden verbeterd door AI, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor efficiëntie en innovatie.
AI-regelgeving en compliance: Bedrijven moeten zich aanpassen aan nieuwe AI-regelgevingen, vooral op het gebied van privacy en geautomatiseerde besluitvorming.
AI-technologie op de werkplek: Meer bedrijven zullen AI-technologieën op de werkplek toestaan, waardoor werknemers efficiënter en innovatiever kunnen werken.
Investering in AI-bestuur: Bedrijven zullen investeren in AI-bestuur en naleving om risico’s te beheren.
AI-startups en geavanceerde AI-oplossingen: De opkomst van nieuwe AI-startups met geavanceerde oplossingen belooft de markt te verrijken met innovatieve toepassingen.
Slotgedachten

2023 was een jaar vol razendsnelle AI-ontwikkelingen, we kijken uit naar de mogelijkheden die AI in 2024 zal brengen. Bij Refreshworks anticiperen we op een jaar vol ongekende innovaties en vooruitgang. Wat 2024 ook in petto heeft, Refreshworks staat klaar om werkend Nederland continu te informeren over de laatste AI-trends en -ontwikkelingen.

Ook koploper worden in de AI-revolutie? Ga naar refreshworks.ai voor meer informatie.

Blijf in de AI-loop

Sluit je aan bij andere koplopers en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Schrijf je nu in en ontvang exclusieve maandelijkse e-mails vol waardevolle inzichten, updates en meer.
250+
bedrijven koploper gemaakt
2.500+
professionals getraind
9+
gemiddelde score
12+
jaar ervaring